نمایندگی های دریافتی

  • نمایندگی مبلمان و میز غذاخوری گروه صنعتی ماندگار

  • نمایندگی گروه صنعتی بارش GSB  (سرویس خواب و میز LCD)

  • نمایندگی لوازم اداری شرکت ماوی

  • نمایندگی صندلی اداری رایان تاپ آرا صنعت

  • نمایندگی میزهای تلویزیون کرال ترکیه

  • نمایندگی درب ضد آب ناصحی