تماس با ما

contactus-1500x998

آدرس: ابهر، طالقانی شمالی، نبش کوچه توحید

تلفن: ۳۵ ۲۱ ۲۴ ۳۵ – ۰۲۴

فکس: ۹۸ ۳۸ ۲۳ ۳۵ – ۰۲۴

همراه: ۳۰۰۶ ۷۴۴ ۰۹۱۲

پیامک: ۴۰۰ ۶۰۰ ۲۰۴۰ ۵۰۰۰

ایمیل: info@idealsofa.ir